Abo Turibo

 

ubuzima

UbuzimaInfo ni ikinyamakuru cyandika ku nkuru zivuga ku Ubuzima-Indwara-Imiti-Ibiribwa ,Wahasanga amakuru menshi atandukanye yose aagnisha ku buzima ,Inkuru zacu ni inkuru zizewe kandi ziba zakorewe ubucukumbuzi kugira ngo zirusheho kugirira abasomyi bacu akamaro


Ku UbuzimaInfo ,Abanditsi bacu bose baba barize amasomo ajyanye n'ubuzima ndetse n'ubuvuzi kandi bandika ibintu byagirira akamaro ababisoma ,haba mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ,kwrinda indwara no kurushaho guteza ubuzima imbere ,uburinda indwara zishobora kukuva ku butamenya 

Intego zacu 

Gutanga amakuru yizewe kandi acukumbuye avuga ku Ubuzima-Indwara-Imiti-Ibiribwa-Imirire

Intumbero  Zacu 

Kuba Ikinyamkuru cya mbere mu gutanga amakuru atuma abantu barinda ubuzima bwabo indwara 

Post a Comment