Mugore utwite : Uritondere ibi bimenyetso 10 - Ibimenyetso mpuruza ku mugore utwite

Mugore utwite : Uritondere ibi bimenyetso 10 - Ibimenyetso mpuruza ku mugore utwite

Burya gutwita ni urugendo kandi muri urwo rugendo , ushobora guhuriramo n'ibibazo bishobora gutuma umwana uri mu nda yatakaza ubuzima cyangwa se bikaviramo umubyeyi urupfu .

Mu gihe utwite , uba ugomba kuba maso , ukareba buri mpinduka zose ushobora kugira ku mubiri ndetse n'ikimenyetso cyose wagaragaza ukareba ko atari cya kindi mpuruza gishobora kugira ingaruka mbi ku mwana.

Muri yi nkuru , turakubwira ibimenyetso 10 mpuruza , umubyeyi utwite iyo abonye kimwe muribyo  aba akwiye kwihutira  kujya kwa muganga .

Ibimenyetso mpuruza ni iki ?

Ibimenyetso mpuruza ni ibimenyetso by'uburwayi bishobora gutera ingaruka zikomeye ku mubyeyi cg undi muntu ubifite , by'umwihariko ku mubyeyi , biba bisobanuye ko ubuzima bwe n'ubw'umwana biri mu kaga .

Ni izihe nyungu ziri mu kumenya ibi bimenyetso hakiri kare 

Iyo wamenye ibi bimenyetso mpuruza utwite , ukabimenya hakiri kare , bituma wivuza vuba , ibyo bikagufasha gutabara ubuzima bw'umwana uri mu nda .

Iyo byirengagijwe , ntiwivuze , uba ushobora gutakaza ubuzima bw'umwana cyangwa akavukana ibibazo bikomeye ariko byanagufasha no gutabara ubuzima bw'umubyeyi.

Dore ibimenyetso mpuruza ku mubyeyi utwite 

Mugore utwite : Uritondere ibi bimenyetso 10 - Ibimenyetso mpuruza ku mugore utwite

1.Kuva amaraso

Mu gihe utwite , kuva amaraso mu gitsina ni ikimenyetso kibi , ndetse uba ugomba kwihutira kwa muganga uko byagenda kose .

Kuva mu gihe utwite bishobora kugaragaza uburwayi burimo placenta abruption (kuba ingobyi yomotse igihe kitaragera ) placenta previa (kuba ingobyi iryamye mu mwinjiro w'inkondo y'umura ) no preterm labor (kubyara igihe kitaragera ) 

Ibi bibazo byose , bishobora kugira ingaruka mbi ku mwana no ku mubyeyi , ndetse zirimo n'urupfu kandi ni byiza ko wakwihutira kwa muganga .

2.Kuribwa mu nda bikomeye 

Kuribwa mu nda  cyane mu gihe utwite ni ikintu kibi , bishobora kugaragaza ko inda ishobora kuba iri inyuma ya nyababyeyi ,cyangwa bikagaragaza ko fite ikibazo gikomeye mu mubiri , bityo ukwiye kwihutira kujya kwa muganga .

3.Kugira umuriro mwinshi

Kugira umuriro mwinshi mu gihe utwite , bishobora kugaragaza ko ufite uburwayi bwa infegisiyo mu mubiri , ubwo burwayi bukaba bushobora gutera ibibazo ku mubyeyi no ku mwana uri mu nda .

Bityo mu gihe ubona iki kimenyetso , ukwiye kwihutira kujya kwa muganga ako kanya kugira ngo uhabwe ubufasha .

4.Kutabona neza 

mu gihe utwite , bitunguranye ukabona ntubona neza , cyangwa ukareba ibisa n'ibihu , ni ikiemyetso gishobora kugaragaza uburwayi bubi bwa pre-eclampsia .

Ubu burwayi ni bubi kandi bushobora gutera ingaruka zikomeye ku mubyeyi no ku mwana uri mu nda , yewe harimo no kuba bombi bashobora gupfa .

5.Guhumeka nabi 

Guhumeka nabi ku mubyeyi utwite , bishobora kugaragaza uburwayi bwa deep vein thrombosis cyangwa bwa pulmonary embolism , ubu burwayi bukaba ari bubi kandi bukenera guhita uhabwa ubufasha bwihuse .

6.Kubyimba ibirenge , ibiganza no mu maso 

Kubyimba ibirenge , ibiganza no mu maso , nabyo bishobora kugaragaza ko ufite uburwayi bwa pre-eclampsia kandi ubu burwayi burihutirwa .

7.Gufatwa n'igicuri (kugagara)

Gufatwa n'igicuri bitunguranye . ku mugore utwite bishobora kugaragaza uburwayi bukomeye bwa pre-eclampsia , bityo nabwo uba ugomba kwihutira kwa muganga , ugahabwa ubufasha bwihuse .

8.Kuruka bikomeye 

Mu gihe hashize igihe gito utwite , ukagira ibibazo byo kuruka bikomeye , ubu ni uburwayi buzwi nka hyperemesis graviderum , uba ukwiye kwihutira kujya kwa muganga kubera ko ubu burwayi bushobora gutera ikibazo cy'umwuma no kuba watakaza intungamubiri nyinshi bityo ukagira ikibazo cy'imirire mibi .

9.Kumva umwana adakina cg akina gake 

Kumva umwana adakina cyangwa akina gake ni ikimenyetso kibi ku mubyeyi utwite , ndetse gishobora kugaragaza ko umwana adahumeka neza cyangwa afite ibindi bibazo utaramenya .

Bityo ukwiye kwihutira kwa muganga , ugahabwa ubufasha n'ubuvuzi bwihuse ndetse hakarebwa n'impamvu yateye icyo kibazo .

10. Kumva ufite umunaniro mwinshi kandi bihoraho 

Ibi nabyo ni bibi ku mubyeyi utwite , nubwo umubyeyi utwite ashobora kugira imbaraga nke ariko bitandukanye no guhorana umunaniro .

bityo ni byiza ko mu gihe uhora unaniwe , wajya kwa muganga , bakareba ko nta kibazo cy'amaraso make ufite cyangwa se ko nta zindi mpamvu ziri kubitera .

Ni ryari wajya kwa muganga ?

Mugore utwite : Uritondere ibi bimenyetso 10 - Ibimenyetso mpuruza ku mugore utwite

Mu gihe cyose wabonye kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso ukwiye guhita wihutira kwa muganga , hakarebwa impamvu yabyo .

Ni gute wakwirinda guhura nibi bimenyetso mpuruza ?

Biragoye ko wakwirinda ibi  bibazo byose , ariko gukurikiza amabwiriza n'inama uhabwa n'abaganga  byagufasha ko wagabanya ibyago byo guhura ni bi bibazo .

Bimwe mu bibazo byibazwa n'ababyeyi batwite ?

1.Ese ibimenyetso mpuruza birasanzwe ku mubyeyi utwite ?

Oya , ibimenyetso mpuruza si ibisanzwe ku mubyeyi utwite ,a hubwo ni ibimenyetso bibi cyane , bisaba ko uhita wihutira kujya kwa muganga .

2. Nakora iki mu gihe mbonye kimwe muri ibi bimenyetso ntwite ?

Mu gihe ubonye kimwe muri ibi bimenyetso , ukwiye kwihutira kujya kwa muganga ako kanya kugira ngo uhabwe ubufasha .

3.Ese nta miti y'ibyatsi nakoresha nkivura ibi bibazo ?

Ubundi imiti y'ibyatsi ntiyemerewe kuyikoresha ku mugore utwite , ndetse ugomba kuyirinda , nat nubwo yakuvura ubu burwayi .

4.Ibi bimenyetso mpuruza ntibyaba ari amarozi ?

Ibi bimenyetso mpuruza si amarozi , uburwayi bubitera burazwi kandi buravugwa , bityo si amarozi nta naho bihuriye .

5.ese ibimenyetso mpuruza bishobora kwica umwana?

yego ,umwana ashobora gupfira mu nda , bitewe n'uburwayi bushobora kugaragaza bimwe muri biriya bimenyetso .

Mugore utwite : Uritondere ibi bimenyetso 10 - Ibimenyetso mpuruza ku mugore utwite


Gatabazi Jean Sauveur

Umwanditsi akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru cya UbuzimaInfo cyandika ku nkuru zivuga ku buzima Website :www.ubuzimainfo.rw Youtube: UbuzimaInfo Tv

Post a Comment

Previous Post Next Post